ศูนย์มะเร็ง ลพบุรี เปลี่ยนชื่อเป็น "โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี"

นับตั้งแต่วันที่ 16 ก.ค. 2555 เป็นต้นไป กรุณาเปลี่ยนในใบเสนอราคา , ชุดใบส่งของ และหนังสืออื่นๆ ด้วยครับ
   ระบบคัดเลือกเวชภัณฑ์ยาประจำปี โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
 
   โปรแกรมบริหารการเตรียมยาเคมีบำบัดออนไลน์ โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี
N!telloft ChemoReceptorEYE onCloud


***เลื่อนไปช่วงเดือน กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อให้ตรงกับงานแผ่นดินสมเด็จพระนายณ์ ตามรอยออเจ้า***

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
การเตรียมยาเคมีบำบัด และการบริบาลทางเภสัชกรรมผู้ป่วยโรคมะเร็ง ครั้งที่ 10
( ผู้รับผิดชอบโครงการ : ภก.จุมพล )
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี

If you cannot read this page, please config encoding your browser.